Binkoštna nedelja, 26.5.2023, žegnanje pri Sv. Duhu.

Godovi: pon.: binkoštni ponedeljek, Marija Mati Cerkve, praznik;Kancij Oglejski, muč.; sr. Obiskanje device Marije, praznik, sklep šmarnične pobožnosti; ned.: Sveta Trojica, slovesni praznik; žegnanje pri Sveti Trojici.

Vse fare:  

V mesecu juniju bomo pri delavniških mašah brali t. i. Vrtnice, na koncu maše se bomo z molitvijo litanij priporočil Jezusovemu Srcu.

V četrtek bomo poromali v Medžugorje. Odhod avtobusa iz parkirišča pred kaplanijo pri Fari bo ob 5. uri zjutraj. Prostora je še za šest oseb, tako da se lahko še prijavite. Svetih maš od četrtka do sobote zvečer ne bo.  

Fara: Danes bomo (tu), v župnijski cerkvi, ob 13. uri s svetim krstom v občestvo Cerkve sprejeli Žana Riglerja iz Strmce 7.

Zadaj pri vhodu je na voljo knjižica, ki jo je izdala ga. Marica Marolt iz Velikih Blok. Prostovoljni prispevki so namenjeni za cerkev – obnovo in čiščenje glavnega oltarja, s čimer smo začeli v tem tednu in za obnovo duhovniškega spomenika in pokopališkega križa.

Jutri, na binkoštni ponedeljek bo ob 18. uri prošnja maša pri Sv. Duhu.

Poljska maša v Velikih Blokah bo v torek ob 18. uri. Pripravite vodo in sol za blagoslov.

Zaključek verouka bo v ponedeljek in torek, po urniku. Če še kdo ni prinesel spričevala naj ga nujno prinese. Otroci naj k verouku prinesejo liturgične zvezke. Vsi veroučenci naj se udeležijo sv. maše na praznik SRT (Telovo), ki bo v četrtek, 8. junija in potem še zunanje slovesnosti s procesijo, ki bo v nedeljo, 11. 6. Prvoobhajanci naj takrat pripravijo cvetje, za posipanje pred oltarčki. Fante in moške pa že sedaj naprošam za pripravljenost pri postavitvi in nošenju bander in neba. Družine vabim, da tudi med počitnicami redno prihajate k nedeljskim svetim mašam. Tudi če ste na dopustu, v nedeljo poiščite cerkev, kjer se obhaja sveta maša in se je udeležite.

Prihodnjo nedeljo, na nedeljo Sv. Trojice je farno žegnanje pri Sv. Trojici, maša bo tam ob 10. uri. Tukaj bo maša ob 8. uri!

Čiščenje in krašenje: Studenec

Sv. Vid:

Jutri bomo tu, v župnijski cerkvi, ob 12. uri s svetim krstom v občestvo Cerkve sprejeli Nastjo in Marcela Rudolf iz Kremence 5a.

Z veroukom za letošnje prvoobhajance smo zaključili v petek. Prihodnji birmanci in prvi razred ima zaključek verouka v petek, 9. junija ob običajni uri verouka. Na nedeljo Sv. Rešnjega telesa in krvi, 11. junija naj pridejo vsi veroučenci ob zaključku veroučnega leta v zahvalo k sveti maši, kjer bodo sodelovali v procesiji. Prvoobhajanci naj takrat pripravijo cvetje, za posipanje pred oltarčki. Fante in moške pa že sedaj naprošam za pripravljenost pri postavitvi in nošenju bander in neba. Družine vabim, da tudi med počitnicami redno prihajate k nedeljskim svetim mašam. Tudi če ste na dopustu, v nedeljo poiščite cerkev, kjer se obhaja sveta maša in se je udeležite.

Naslednji teden bo nedeljska sveta maša že v soboto zvečer. V nedeljo je namreč farno žegnanje pri Sv. Trojici.

Bo pa naslednjo nedeljo maša v Osredku, ker je naslednji petek god zavetnika cerkve sv. Primoža in Felicijana. Sv. mašo bo vodil duhovnik od drugod.

Čiščenje in krašenje: Otave

Sv. Trojica:

Zaključek verouka bo v ponedeljek in torek, po urniku. Če še kdo ni prinesel spričevala naj ga nujno prinese. Otroci naj k verouku prinesejo liturgične zvezke. Vsi veroučenci naj se udeležijo sv. maše na praznik SRT (Telovo), ki bo v četrtek, 8. junija in potem še zunanje slovesnosti s procesijo, ki bo v nedeljo, 11. 6. Prvoobhajanci naj takrat pripravijo cvetje, za posipanje pred oltarčki. Fante in moške pa že sedaj naprošam za pripravljenost pri postavitvi in nošenju bander in neba. Družine vabim, da tudi med počitnicami redno prihajate k nedeljskim svetim mašam. Tudi če ste na dopustu, v nedeljo poiščite cerkev, kjer se obhaja sveta maša in se je udeležite.

Prihodnjo nedeljo obhajamo slovesni praznik Svete Trojice. Za našo župnijo pa je to obenem tudi  župnijsko žegnanje. Vabljeni, da pridete v čim večjem številu. Maša bo letos ob 10. uri. Pol ure pred mašo pa ste vabljeni, da pridete tudi k molitvi pred Najsvetejšim. Za po maši pa vas prosim, da se pripravi agape – malo pogostitve.

Čiščenje in krašenje:  Bočkovo, Lepi Vrh

Nova številka družine:

O življenju in delu arhitekta dr. Jožeta Marinka, ki je ustvarjal in žlahtnil sakralno arhitekturo 20. stoletja. (Jože Marinko je brat nekdanjega župnika Antona Marinka.)

Še nekaj drugih vabil:

Maša v kočevskem Rogu in spominska slovesnost za pobitimi po 2. svetovni vojni bo v soboto, 3. junija ob 11. uri. Somaševanje bo vodil novomeški škof Andrej Saje. Vabljeni!

Lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke pa vabi na predstavitev dveh zgoščenk, ki so jih posneli v zadnjih letih. Predstavitev bo v dvorani Bloški smučar v soboto, 3. junija ob 19. uri.

Kulturno društvo Bloke, vokalna skupina Diva in mladinski pevski zbor Bloke vabijo na koncert, ki bo (tudi) v soboto, 3. junija ob 19. uri v župnijski cerkvi pri Sv. Trojici.

7. velikonočna nedelja 21.5.2023, nedelja sredstev družbenega obveščanja, prvo sveto obhajilo v župniji Sv. Trojica in Bloke.

Godovi: sr.: Marija, pomočnica kristjanov, Marija Pomagaj, zavetnica Slovencev; pet.: Filip Neri, duh.; sob.: Alojzij Grozde, muč.; ned.: Binkošti

Vse fare:  

V vaseh, kjer so organizirane šmarnice, otroke še naprej spodbujam k obisku šmarnic.

Srečanje ŽPS-jev za vse tri župnije bo v petek ob 19ih v župnišču pri Sv. Trojici.

Fara:

V nedeljo, na binkošti bo ob 10-ih  žegnanjska sveta maša pri Sv. Duhu. Istočasno bo duhovnik od drugod vodil sveto mašo tudi v župnijski cerkvi.

Čiščenje in krašenje: Velike Bloke od 41 naprej.

Prihodnjo nedeljo bomo ob 13. uri podelili zakrament svetega krsta.

Sv. Vid:  Prihodnjo nedeljo bomo ob 12. uri podelili zakrament svetega krsta.

Čiščenje in krašenje: Sv. Vid

Sv. Trojica: V soboto ob 8. uri zjutraj bo mašni namen za s. Milko Pristov-Seljakovo, živela je v Radovljici.

Danes ob 12. uri bomo tukaj v župnijski cerkvi podelili zakrament božjega otroštva in vključitve v občestvo Cerkve Lenartu Primožiču iz Ulake.

Čiščenje in krašenje:  Andrejčje, Gradiško, Štorovo

Nova številka družine:

Branko Cestnik  na zadnji strani piše o razmerju med razvajenostjo in surovostjo. Permisivna vzgoja vodi v razvajenost ta pa v ateizem. To pa že po starogrškem pesniku Heziotu ne vodi v zlato dobo miru, ampak je že takrat opazil, da pomehkuženim in razvajenim ljudem sledijo surovi in nasilni. Kot vidimo iz tragičnih primerov otroškega nasilja v Celju in Beogradu, surovost že izpodrinja razvajenost. Sprašuje se ali bo politika sposobna temeljitega razmisleka o vzgoji.

6. velikonočna nedelja 14.5.2023, nedelja turizma, prvo obhajilo pri Sv. Vidu

Godovi: tor.: Sv Janez Nepomuk, duh., muč.;čet.: Gospodov vnebohod, slovesni praznik; pet.: začetek binkoštne devetdnevnice ned.: 7. velikonočna, slovesnost prvega svetega obhajila pri Fari in pri Sveti Trojici.

Vse fare:  

V vaseh, kjer so organizirane šmarnice, otroke še naprej spodbujam k obisku šmarnic. Tudi pri vsaki delavniški sveti maši še naprej beremo šmarnice in molimo litanije Matere Božje.

V dnevih pred praznikom Gospodovega vnebohoda bodo po nekaterih cerkvah prošnje maše, med katerimi bomo prosili za blagoslov polj in dobro letino. V litanijah se bomo s tem namenom priporočili vsem svetnikom. Vabljeni, da se prošnjih maš udeležite v večjem številu. Več o pomenu prošnjih in poljskih maš si lahko preberete v tiskanih oznanilih.

V četrtek bo slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, ki se ga udeležimo v večjem številu. Maše: Sv. Vid: ob 17ih; Sv. Trojica 18.30; Fara 20ih.

Srečanja ŽPS-jev ta petek, kot je bilo prvotno načrtovano ne bo. Srečanje ŽPS-jev bomo prestavili na naslednji petek, to je pred Binkoštno nedeljo. Začeli bomo ob 19. uri.

Fara: V soboto bo ob 9.30 maša tudi v cerkvi sv. Petra na Studencu.

Prihodnjo nedeljo bo ob 10. uri slovesnost prvega svetega obhajila. Prvo sveto obhajilo bo prejelo 7 naših prvoobhajancev in ena prvoobhajanka iz vidovske fare.

Ta teden je v Ameriki umrla Mary Jane Hiti, žene od pokojnega Zimovega Franceta iz Nove vasi. Maša zanjo bo na binkoštno nedeljo pri Fari kot drugi namen.

Čiščenje in krašenje: poskrbijo starši prvoobhajancev

Sv. Vid:  maša v petek bo za pokojne iz družine Stražiščar in Petrič

Čiščenje in krašenje: Sv. Vid

Sv. Trojica: Prihodnjo nedeljo bo ob 8. uri slovesnost prvega svetega obhajila. Prvo sveto obhajilo bodo prejeli trije prvoobhajanci – Erazem, Marta in Elizabeta.

Čiščenje in krašenje:  poskrbijo starši prvoobhajancev

Nova številka Družine: Pred mednarodnim dnevom družine, ki ga obeležujemo 15. maja je objavljen pogovor z Markom Juhantom o vzgoji ter o odnosih med starši in otroki. Med drugim pravi: Večino staršev skrbi, kaj bodo rekli svojim najstnikom. Vas naj to ne skrbi. Itak vas ne poslušajo. Pazite pa, kaj delate, saj vas ves čas opazujejo.

5. velikonočna nedelja 7.5.2023, žegnanje v Ravnah na Blokah (Filip in Jakob)

Godovi: tor.: Izaija, prerok;sr.: Job, svetopisemski mož; pet.: Leopold Mandič, redovnik; sob.: Fatimska MB; ned.: 6. velikonočna – nedelja turizma. V petek, soboto in nedeljo so na koledarju tudi t.i. ledeni možje: mučenci Pankracij, Servacij  in Bonifacij in v ponedeljek še sv. Zofija po teh dnevih naj bi nastopilo toplejše in stanovitnejše vreme.

Vse fare:  V mesecu maju naj se otroci še naprej zbirajo pri šmarnicah, kjer so organizirane. Tudi pri vsaki delavniški sveti maši prebiramo šmarnično branje letos o naši božji služabnici Magdaleni Gornik – gorniški Lenčki in molimo litanije Matere Božje.

Zgodovinar Jože Možina nas bo obiskal v soboto v dvorani občine Bloke. Predavanje na temo slovenski razkol se začne ob 20. uri.  Prvotno je bilo mišljeno in v tiskanih oznanilih je objavljeno, da bo predavanje v petek. To se je spremenilo, ker je gost v petek zadržan. Vabljeni!

Fara: Jutri in v torek spet nadaljujemo z veroukom za vse skupine. (Zvečer ob 7 – ih bo ob godu sv. Florjana maša pri kateri bodo sodelovali gasilci iz obeh gasilskih društev. Dvajset minut pred mašo bomo imeli šmarnice)

V torek ob 17. uri bo pogreb za pokojnim Alojzijem Maroltom. Pokojni je živel in umrl v Ljubljani, otroštvo in mladost je preživel v Velikih Blokah. Od njega se lahko poslovite od 12. ure dalje v mrliški vežici.

Prav tako v torek pa bo ob 18. uri pri Fari maša za pokojno Martino Ponikvar.

Prihodnjo nedeljo bo pri Sv. Vidu slovesnost prvega svetega obhajila in bo maša tam ob 10. uri. Zato bo tukaj sveta maša že ob 8. uri zjutraj!

Vabljeni, da pridete k maši tudi kdaj med tednom, tudi če ni za vaše svojce. Še vedno namreč veljajo Jezusove besede: »Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil.« Želi nas poživiti s svojo besedo in sveto evharistijo. V četrtek po maši pa ste vedno vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim. Sicer pa vedno v svoje molitve vključujemo tudi vse župljane vseh treh župnij.

Čiščenje in krašenje: Velike Bloke 21-40.

Sv. Vid:  Smo v tednu pred prvim svetim obhajilom. Otroci se srečujete pri šmarnicah v soboto ob 15. uri bomo imeli vajo za slovesnost svetega obhajila. Prvo sveto obhajilo bo 11 otrok prejelo v nedeljo ob 10. uri. Torej nedeljska sveta maša bo izjemoma ob 10. uri.

Čiščenje in krašenje: starši prvoobhajancev

Sv. Trojica: Verouk bo normalno za vse razrede  po urniku.

Danes dopoldan smo v delavni akciji pospravili prostor ob cerkvi, nad zakristijo in nekaj pod župniščem. Hvala vsem, ki ste se odzvali in prišli. V prihodnosti bomo še uredili prostor pod župniščem, da bo pripravljen za spravilo drv.

Čiščenje in krašenje: Slugovo, Malni

Nova številka družine: Janko Cerkvenik predsednik gasilske zveze Slovenije , o vrednotah gasilstva in njihovem zavetniku sv. Florjanu. Med drugim pravi: »Vzgojo gradimo na: »Gasilec mora«. Nikjer v družbi to ne deluje, pri gasilcih pa mladi sprejmejo to igro.

Ravne: ofer za obnovo oltarjev. Obnova oltarjev poteka naprej. Nekaj že obnovljenih delov oltarja je sedaj shranjenih v župnišču pri Fari. Obnovitvena dela naj bi se po zagotovilih izvajalca dokončala nekako do začetka jeseni.

3. velikonočna nedelja, 23.4.2023 – žegnanje pri sv. Juriju-Cajnarje, maša ob 10ih.

Godovi: Z današnjo nedeljo se začenja teden molitve za duhovne poklice. Prosimo Gospoda, da  bi na naših tleh dozorele ugodne razmere za rast novih duhovnih poklicev! Godovi: tor.: Marko, evangelist; sr.: Marija, mati dobrega sveta; sob.: Katarina Sienska, devica in c. učiteljica, sozavetnica Evrope, smrtni dan pok. Stanislava Gradiška, vidovskega župnika; ned.: 4. velikonočna nedelja, nedelja dobrega pastirja.

Vse fare:

Danes (jutri), na dan smrti Božje služabnice Magdalene Gornik, bo na Gori ob 17. uri, romarska sv. maša, ob 15.45 uri molitvena ura za njeno beatifikacijo. Vabljeni!

V torek, na god sv. evangelista Marka bo sv. maša v Velikih Blokah ob 18ih. Vabljeni!

Srečanje za starše prvoobhajancev za župniji Bloke in Sv. Trojica prihodnjo nedeljo po maši v cerkvi pri Fari. Za starše vidovskih prvoobhajancev pa bo srečanje v soboto, 29.4. po maši.

Športno društvo Studenec prihodnjo nedeljo ob 14. uri na Studencu prireja srečanje konjenikov in blagoslov konj. Vabljeni!

Pred nami je mesec maj, ki je posebej posvečen Mariji. Ob tem vas vabim, da po vaseh organizirate šmarnično pobožnost. Za šmarnično branje se še ta teden obrnite na župnika.

Z novinarjem in zgodovinarjem dr. Jožetom Možino pripravljamo srečanje in predstavitev knjige Slovenski razkol. Srečanje bo potekalo v petek, 12. maja ob 19. uri v dvorani občine Nova vas. Vabljeni, da si za takrat rezervirate čas.

Fara: Preteklo sredo je bila na Žalah v Ljubljani pokopana Ana Podržaj, roj. Klučar, Čičkova iz Fare. Ob 7. dnevu se je bomo spomnili pri maši jutri 24.4. aprila ob 19ih.

Čiščenje in krašenje: Nova vas od št. 66 naprej.

Sv. Vid: Danes (včeraj v soboto) je bila v naši župnijski cerkvi v občestvo Cerkve s svetim krsto sprejeta veroučenka drugega razreda Ivana Šivec, hči Davida Šivca iz Begunj.

Čiščenje in krašenje: Štrukljeva vas.

Sv. Trojica:

Čiščenje in krašenje: Lovranovo, Zales, Rožanče.

Nova številka družine: Ob začetku tedna molitve za duhovne poklice pišejo o potrebnosti molitve za duhovne poklice: Duhovne poklice bomo imeli po meri naše vere. Če bomo zahrepeneli po njih in zanje prosili, bo tudi Gospod poskrbel. Pomembno je, da vsak posameznik prispeva k ustvarjanju okolja, ki bo naklonjeno duhovnim poklicem. In to se začne z bolj odločnim in zavestnim življenjem po veri.

2. velikonočna nedelja, bela, nedelja Božjega usmiljenja 16.4.2023

Godovi: Z današnjo nedeljo se zaključuje tudi osemdnevno praznovanje velike noči, velikonočna osmina. Velikonočni čas pa traja še naprej, do Binkošti; ned.: 3. velikonočna nedelja, tudi god sv. Jurija in začetek tedna molitve za duhovne poklice.

Vse fare:

Ker bo v nedeljo tudi god sv. Jurija, ki je zavetnik cerkve v Cajnarjih, bo tam ob 10ih žegnanjska sveta maša. Vabljeni!

Ta teden spet nadaljujemo z veroukom za vse skupine.

Sestanek za oratorij bo v soboto, 22.4. ob 17. uri v župnišču pri Fari. Vabljeni ste mladi od 9. razreda naprej.

Sv. Vid: Sedaj po maši pa ste mladi vabljeni v cerkev na Rakeku. Tam bo sprejem križa svetovnega dneva mladih, ki bo poleti potekal v Lizboni na Portugalskem. Sprejem križa in molitveno srečanje se bo začelo ob 20.30.

Fara:

Sedaj po maši bomo podelili zakrament svetega krsta deklici Brini Korošec iz Velikih Blok 3a.

V četrtek ste vabljeni k moliti pred Najsvetejšim.

Čiščenje in krašenje: Nova vas 41-65

Sv. Vid:

Čiščenje in krašenje: Štrukljeva vas

Sv. Trojica: V soboto zjutraj ob 8. uri bo maša za Romano Intihar, 7.d.

Čiščenje in krašenje: Jeršanovo, Hribarjevo.

Nova številka družine: Prejšnja velikonočna številka je bila dvojna. Nekaj izvodov je na voljo zadaj na mizici. O lepoti liturgije – bogoslužja, ki ni v estetiki, ampak v srečanju z Gospodom.

6. postna (Cvetna) nedelja, 2.4.2023

Godovi: Z današnjo nedeljo stopamo v veliki teden, teden Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja, zato vas vabim, da se od velikega četrtka dalje vsi farani udeležite obredov svetega velikonočnega tridnevja.

Vse fare:

Spovedovanje bo danes popoldan. V vseh župnijskih cerkvah se spoved začne ob 14. uri. Pri Fari bo priložnost za spoved še po 17. uri. Za sveto spoved bodo prišli duhovniki iz sosednjih župnij. Pri Svetem Vidu bo spovednik na voljo na veliki petek popoldan od 15.00 do 17.00. in po potrebi še po obredu.

Danes ste ob 17. uri vabljeni v cerkev sv. Mihaela pri Fari k slavilni molitvi pred Najsvetejšim. Posebej ste povabljeni tudi mladi in birmanci. Priložnost bo tudi še za sveto spoved. Vendar v izogib morebitne prevelike gneče raje pridite že ob 14. uri ker bom po 17ih spovedoval sam.

V ponedeljek bom po domovih obiskoval bolne in ostarele, priložnost bo za sveto spoved. Če mi ne bo uspelo vseh obiskati v ponedeljek, bom obiskoval še v torek dopoldan. Spodbudite še ostale, ki ne morejo več v cerkev, da me pokličejo in pridem še k njim.

V četrtek dopoldan ob 9. uri bo v Ljubljanski stolnici krizmena maša, pri kateri duhovniki obnovimo svoje duhovniške obljube, škof pa blagoslovi sveta olja. Vabljeni!

Križev pot na veliki petek bo v župnijski cerkvi pri Fari ob 15. uri. Vabljeni!

Nabirka velikega petka bo za Cerkev v Sveti deželi.

Fara:

Umrla je Milena Bernard Usenik, rojena Pod Velikim Vrhom, živela pa v Logatcu. Pogreb bo v sredo ob 14. uri.

V tem tednu verouka ne bo. Prihodnji birmanci se v torek ob 14.30 zberejo v cerkvi za vajo v branju pasijona, ki ga bodo brali na veliki petek. Sveto spoved pa naj opravijo danes popoldan.

Obrede velikega tedna od velikega četrtka do velikonočne vigilije bo letos vodil g. Aljaž Kraševec. Bralci beril pridite pet minut pred mašo v zakristijo, da Aljaž ne bo v skrbeh. Na sobotno vigilijo se bere več beril, zato prosim za sodelovanje, ko vas bom poklical in prosil za branje. Ministranti naj bodo uro pred obredom že v cerkvi za vaje.

Za veliki četrtek je potrebno pripraviti ječo in božji grob za veliki petek.

Na veliko soboto bo ob 6-ih zjutraj blagoslov velikonočnega ognja. Ključar Mirko Marolt bo poskrbel za pripravo velikonočnega ognja.

Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto bo samo tukaj in to bo ob 10., 12. in 15. uri. Ob tem vas vabim, da obiščete tudi Jezusa v Božjem grobu.

Po sobotni velikonočni vigiliji bo potrebno pripraviti bandera in nebo. Prosim vas za pripravo.

Na veliko noč pa prosim za sodelovanje pri procesiji. Moške za nošnjo bander in neba. Bodite pripravljeni poprijeti za bandero vaše soseske, po potrebi, če boste prosti pa tudi za tisto bandero, ki ne bi imelo dovolj nosačev. Najbolje pa je da se po soseskah že prej dogovorite za nošenje bander. Maša velike noči se bo letos pri Božjem grobu in s procesijo začela ob 7.30 uri.

Čiščenje in krašenje: Hvala vsem, ki ste v sredo prišli urediti cerkev, župnišče in okolico. Naslednja dva tedna bosta za čiščenje in krašenje poskrbeli združeni skupini Nova vas 1-20 in Nova vas 1-40.

Sv. Vid:

Obrede velikega tedna bo tudi letos vodil kapucin br. Luka Modic.

Bralci beril pridite pet minut pred mašo v zakristijo, da Luka ne bo v skrbeh. Na sobotno vigilijo se bere več beril, zato prosim za sodelovanje, ko vas bom poklical in prosil za branje. Ministranti naj bodo vsak dan uro pred obredom že v cerkvi za vaje.

Za veliki četrtek je potrebno pripraviti ječo in božji grob za veliki petek.

V petek verouka ne bo. Veroučenci od četrtega razreda dalje  bodo imeli ob običajni uri verouka,  v petek ob 16.30 najprej sveto spoved, po njej pa vaje za branje pasijona.

Na veliko soboto ob 7-ih zjutraj bomo blagoslovili velikonočni ogenj. Prosim vas, da pripravite ogenj. Blagoslov velikonočnih jedil bo po naslednjem vrstnem redu: Osredek ob 9.00, Sv. Vid ob 10.00, Sv. Jakob ob 11.00, Sv. Jurij ob 12.00 in v Otavah ob 13.00.

Čiščenje in krašenje: V mesecu aprilu je za čiščenje in krašenje na vrsti Štrukljeva vas. Farane iz soseske Štrukljeva vas prosim, da pridete v večjem številu urediti cerkev za praznovanje.

Priprava neba in bander za procesijo bo v petek po končanem obredu velikega petka.

Na veliko noč bo sv. maša ob 10. uri.

Sv. Trojica:

Ta teden verouka ne bo.

Bralci beril pridite pet minut pred mašo v zakristijo, da ne bom v skrbeh. Na sobotno vigilijo se bere več beril, zato prosim za sodelovanje, ko vas bom poklical in prosil za branje. Ministranti naj bodo vsak dan uro pred obredom že v cerkvi za vaje.

Za veliki četrtek je potrebno pripraviti ječo in božji grob za veliki petek.

Na veliko soboto bo ob 7-ih zjutraj blagoslov velikonočnega ognja. Prosim za pripravo ognja.

Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto bo samo tukaj in to bo ob 14. uri. Ob tem vas vabim, da obiščete tudi Jezusa v Božjem grobu.

Po sobotni velikonočni vigiliji bo potrebno pripraviti bandera in nebo. Prosim vas za pripravo.

Na veliko noč pa prosim za sodelovanje pri procesiji. Moške za nošnjo bander in neba. Maša velike noči se bo letos pri Božjem grobu in s procesijo začela ob 7.30 uri.

Čiščenje in krašenje: Za čiščenje in krašenje je v tem prazničnem tednu na vrsti skupina Sv. Trojica, Bočkovo, Lepi Vrh. Dobrodošla je pomoč tudi od drugod.

Vzemite nova tiskana oznanila.

Nova številka družine: Pogovor s patrom minoritom Tonijem Brinjovcem o pomenu spovedi in o tem, kako naj se nanjo dobro pripravimo.

5. postna nedelja, tiha 26.3.2023 – zaključek tedna družine.

Godovi: tor.: Bojan, knez; nedelja: 6. postna nedelja – cvetna nedelja. Križev pot bo med spovedovanjem potekal pri Fari.

Vse fare:

Pobožnost križevega pota bo danes (jutri) popoldan za vse tri fare ob 14. uri ob postajah križevega pota, ki vodi k cerkvi sv. Urha, v trojiški fari. Kdor želi lahko poroma peš. Skupno peš romanje k sv. Urhu bomo začeli od cerkve pri Sv. Trojici. Startamo ob 13.00 uri. Hoje je za eno uro. Vabljeni vsi, posebej tudi veroučenci in starši.

Splav, evtanazija, nameren razkroj družine… vse to govori o moralnem propadu družbe. Kako naj nekdo, ki vidi v dno brezna, v katerega nas silijo določene skupine, nagovarja in predvsem, kako naj reši sebe, da ne pade v past obupa? Na takšna vprašanja bo skušal najti odgovore nadškof Marjan Turnšek, osrednji voditelj  radijskega misijona na radiu Ognjišče. Vabljeni, da prisluhnete misijonskim oddajam od danes (tihe nedelje) do prihodnje cvetene nedelje.

V nedeljo ob 17. uri ste vabljeni na slavilno molitveno srečanje v župnijsko cerkev sv. Mihaela pri Fari. Slavljenje pred Najsvetejšim pripravljajo mladi župnije Bloke in Sv. Trojica. Med tem časom bom na voljo za spoved.

Zbiranje življenjskih potrebščin za Ukrajino potek v župnišču v Cerknici. Stvari lahko prinesete kadarkoli. Več inf.: Marta Zalar: 031 814 417.

Film o Slomšku bo v torek, 28.3. ob 19. uri v dvorani kulturnega doma v Cerknici. VABLJENI!

Fara:

Sedaj po maši bo srečanje za starše prvoobhajancev.

Pogreb za pokojno Ano Kužner bo v sredo ob 16-ih.

V četrtek po maši ste vabljeni, k molitvi pred Najsvetejšim. Med molitvijo lahko prejmete zakrament svete spovedi.

Ker bo prihodnja nedelja cvetna, se pred 10. uro zberemo spodaj na dvorišču pred župniščem. S seboj prinesite butare in ostalo zelenje. Po blagoslovu bomo nato v procesiji šli v cerkev. Med mašo bomo prisluhnili poročilu o Kristusovem trpljenju – pasionu. Brali ga bodo pripravniki na birmo.

Sveto spoved pred prazniki lahko opravite v petek, 31.3. v župnijski cerkvi v Cerknici. Spovedniki bomo na voljo med 9. in 19.30. uro. Spovedovanje pri Fari bo v nedeljo ob 14. uri. Ob isti uri pa bo spovednik tudi pri Sv. Trojici in pri Sv. Vidu.

Čiščenje in krašenje: Metulje

Sv. Vid: Po maši bo srečanje za starše prvoobhajancev.

Jutri prehajamo na poletni čas. Tako bo treba uro prestaviti za eno uro naprej.

Sveto spoved pred prazniki lahko opravite v petek, 31.3. v župnijski cerkvi v Cerknici. Spovedniki bomo na voljo med 9. in 19.30. uro. Spovedovanje pri Sv. Vidu bo v nedeljo ob 14. uri. Ob isti uri pa bo spovednik tudi pri Sv. Trojici in pri Fari.

Ker bo prihodnja nedelja cvetna, se pred 8. uro zberemo spodaj pred pokopališko kapelico. S seboj prinesite butare in ostalo zelenje. Po blagoslovu bomo nato v procesiji šli v cerkev. Med mašo bomo prisluhnili poročilu o Kristusovem trpljenju – pasionu. Pri branju pasijona bodo sodelovali tudi birmanski pripravniki.

Čiščenje in krašenje: Štrukljeva vas

Sv. Trojica: mašni namen pri maši v torek bo za zdravje.

Sveto spoved pred prazniki lahko opravite v petek, 31.3. v župnijski cerkvi v Cerknici. Spovedniki bomo na voljo med 9. in 19.30. uro. Spovedovanje pri Sv. Trojici bo v nedeljo ob 14. uri. Ob isti uri pa bo spovednik tudi pri Fari in pri Sv. Vidu.

Dan češčenja Jezusa v Najsvetejšem zakramentu bo potekal v soboto od 16. ure dalje. Po večerni nedeljski maši bomo Najsvetejše počastili z litanijami srca Jezusovega in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

Pred začetkom svete maše pa se zberemo pred cerkvijo, kjer bo blagoslov butar in zelenja. Vabim vas, da pripravite butarice, da na ta način počastimo spomin na Kristusov prihod v Jeruzalem. Med mašo bomo prisluhnili poročilu o Kristusovem trpljenju – pasionu. Pri branju bodo sodelovali tudi pripravniki na birmo.

Čiščenje in krašenje: Andrejčje, Gradiško, Štorovo

Nova številka družine: O tem kakšen čas je starost. Je to čas prekletstva ali blagoslova?

Tedenska oznanila si lahko preberete tudi na župnijski spletni strani.

4. postna nedelja – papeška, nedelja laetare (veseli se), začetek tedna družine 19.3.2023

Godovi: pet.: Katarina Švedska, red.; sob.: Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni praznik; nedelja: 5. postna nedelja – tiha. Križev pot k sv. Urhu.

Vse fare:

Pobožnost križevega bo danes (jutri) popoldan za vse tri fare ob 14. uri bo v cerkvi Marije Snežne na Gori pri Sodražici, kjer je pokopana božja služabnica Magdalena Gornik. Kdor želi lahko tja poroma peš. Pri tem naj računa, da je od Raven do gore za eno uro, kar hitre hoje. Križev pot bo zunaj, ker so sedaj postavljeni križi – postaje križevega pota. Vabljeni vsi, posebej tudi veroučenci, mladi in starši.

V soboto je slovesni praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Praznična maša bo samo pri Sv. Trojici ob 8. uri zjutraj. Vabljeni k sveti maši, da počastimo praznik Božjega učlovečenja, saj je to začetek našega odrešenja.

Fara:

Čiščenje in krašenje: Topol

V četrtek se bomo pri maši spomnili tudi pok. Marije Meršek iz Ravnika ob 7. dnevu.

V četrtek po maši ste vabljeni, k tihi molitvi pred Najsvetejšim. Končamo ob 19.30. uri. Molimo predvsem za mir v Ukrajini, za duhovne poklice, in po osebnih namenih. Med molitvijo lahko prejmete zakrament svete spovedi.

Srečanje za starše prvoobhajancev bo na tiho nedeljo po sveti maši.

Sv. Vid:

Srečanje za starše prvoobhajancev bo v soboto po večerni sveti maši.

Čiščenje in krašenje: Osredek

Sv. Trojica:

Srečanje za starše prvoobhajancev bo na tiho nedeljo po sveti maši v cerkvi pri Fari.

Čiščenje in krašenje: Ulaka, Sleme

Nova številka družine: V njej si lahko preberete pridigo prejšnje nedelje (na temo Jezusa in Samarijanke), Posebnost te pridige je, da jo ni napisal človek, ampak t.i. umetna inteligenca klepetalnik ChatGPT. Ko se govori o umetni inteligenci, pri tem pravzaprav ne gre za inteligenco, ker ta nima zavesti. To so samo računalniški programi. Gre za računanje verjetnosti, kako je najbolj smiselno nadaljevati trenutni del besedila. Izzive in priložnosti, ki jih prinaša UI osvetljuje doc. dr. Jure Žabkar iz Laboratorija za umetno inteligenco na fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

3. postna nedelja, 12.3.2023

Godovi: pon.: 10. obletnica izvolitve papeža Frančiška;sob.: Jožef, Jezusov rednik, slovesni praznik; nedelja: 4. postna nedelja. Križev pot bo na Gori.

Vse fare:

Pobožnost križevega bo danes (jutri) popoldan ob 14. uri bo v župnijski cerkvi pri Sv. Trojici. Križev pot bo pripravila in vodila zakonska skupina. Po križevem potu bo še devetdnevnica – molitvena ura, ki jo pri Sv. Trojici molimo od torka. Devetdnevnico opravljamo kot priprošnjo k B. Sl. Magdaleni Gornik za zdravje.

Srečanje ŽPS-jev treh župnij bo pri Sv. Trojici v petek ob 19. uri.

Fara: V petek je v DSO Logatec umrla Marija Mršek iz Ravnika. Pogreb bo v torek ob 16. uri. Verouk za drugi razred zaradi pogreba odpade.

V sredo bo sv. maša tudi v Velikih Blokah. Tam se bo ob 18-ih sveta maša darovala za Viktorja Medena.

V četrtek se bomo pri maši pri Fari ob 7. dnevu spomnili tudi Francija Modica iz Velikih Blok. Po maši pa bo v kapeli molitev pred Najsvetejšim.

Čiščenje in krašenje: Fara

Sv. Vid: V petek smo se pri Sv. Juriju poslovili od Ivana Otoničarja iz Ponikev. Maša ob 7. dnevu bo pri Sv. Juriju v soboto ob 9.30 uri.

Čiščenje in krašenje: Osredek

Sv. Trojica: V petek smo se v vidovski fari pri Sv. Juriju poslovili od Ivana Otoničarja iz Ponikev. Maša ob 7. dnevu bo pri Sv. Juriju v soboto ob 9.30 uri.

Mašni namen v soboto ob 8. uri je za Jožefa Krajca.

Čiščenje in krašenje: Slugovo, Malni

Nova številka družine: O papežu Frančišku, in njegovem delovanju v 10ih letih odkar je bil izvoljen na Petrov sedež.